Stěhování Herkules, odborníci na těžké kusy

Stěhování v Ostravě, poctivé stěhování

 • platí se pouze práce a kilometrovné, žádné skryté poplatky

 • jsme profesionální, stěhovací firma

 • zaměřující se na autodopravu, stěhování, vyklízení bytů, stěhování garáží, zahradních domků, klavírů, trezorů

 • likvidací pozůstalostí, stěhování domů, stěhování kanceláří i celých firem Stěhování Herkules

Stěhování po celé ČR, stěhování bytů, stěhování klavírů, stěhování trezorů, stěhování kanceláří, likvidace

pozůstalosti, autodoprava, možný úklid a malování po stěhování.

Profesionální práce pracovníků a vlídné jednání u stěhování je samozřejmostí. Při stěhování vše uložíme na určené místo, dle přání klienta.

U stěhování jsme schopni provádět likvidace nábytku, vyklízení sklepů a půd a nebytových prostorů. 

Rádi zapůjčíme přepravky na stěhování předem, vše řádně zabalíme.

Stěhujeme pro Vás, stěhujeme rádi, stěhujeme levně,stěhujeme kdykoliv.

Možný i úklid bytu po stěhování.

Stěhujeme dlouhé roky,stěhujeme dobře,neslibujeme ale činíme.

Právo na reklamaci a na náhradu škody je třeba uplatnit co nejdříve, nejlépe v přítomnosti pracovníka dodavatele. Dodavatel nemůžeme nést odpovědnost za škody, které vzniknou manipulací s věcmi po odjezdu pracovníků dodavatele. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel.

 • Stěhování Herkules,,levné stěhování pro každého!
 • Vaše spokojenost  se stěhováním ,je naše radost.
 • Volejte kdykoliv! Stěhujeme i jednotlivé kusy.
 • Po dohodě, je možná sleva stěhování!
 • Stěhování  po celé ČR samozřejmostí!
 • Sledujte naše akce u stěhování a slevy!
 • Stěhujeme non-stop,včetně víkendů a svátků!
 • Reklamace"
 • l.

  Reklamace, náhrada škody

  3.1Zákazník je oprávněn reklamovat škodu vzniklou poškozením, zničením, částečnou nebo úplnou ztrátou stěhovaných předmětů a břemen nebo škodu vzniklou poškozením prostor, ve kterých stěhování probíhalo.

  3.2Zákazník je povinen zkontrolovat stěhované předměty a břemena při převzetí při dokončení zakázky, jakož i prostory, ve kterých stěhování probíhalo. V případě, že zákazník zjistí poškození vzniklé při stěhování zaviněním dodavatele, sepíše s pracovníkem dodavatele 

 •  

  Reklamační protokol !!!!  Toto je nutno učinit bezprostředně po přestěhování,na pozdější reklamace  nebude brán zřetel.

 •  

 •  
 •  

  3.3 Dodavatel odpovídá objednateli pouze za skutečnou škodu vzniklou na stěhovaných předmětech resp. prostorách, ve kterých stěhování probíhalo. Skutečnou škodou se rozumí to, oč se hodnota stěhovaných předmětů resp. příslušných prostor v důsledku škodní události sníží. V žádném případě však dodavatel neodpovídá objednateli za ušlý zisk a jiné následné škody, které mohou v souvislosti se stěhováním vzniknout.

  3.4 Zákazník souhlasí s tím, že dodavatel není odpovědný za žádnou škodu způsobenou přímo či nepřímo třetími osobami, pokud této škodě dodavatel nemohl zabránit.

  3.5 Dodavatel rovněž není odpovědný za škodu, která vznikla v důsledku jednání zákazníka, jakož i takového jednání zákazníka, kdy odmítl návrh pracovníka dodavatele na zajištění ochrany stěhovaných břemen např. obalovými materiály nebo nezajistil potřebnou součinnost.

  3.6 Dodavatel dále není zodpovědný za škodu, která vznikla vadou nebo přirozenou povahou stěhovaných předmětů (rozladěním piana, aj.) a dále za škodu na předmětech, které jsou v takovém stavu, že sama manipulace s nimi znamená riziko poškození, zejm. starší nábytek, chladnička, mraznička či jiná elektronika apod.

Ukázka naší práce

Kontaktní informace

Stěhování Herkules
Sionkova 1509/6
Ostrava Heřmanice
71300
Česká republika
IČ:
73223638
DIČ
Další telefony: 604 241 873, 731 273 190 Další pobočka Sionkova 6.Ostrava-Heřmanice 71300